İNŞAAT İŞÇİSİ (SEVİYE 2)

Meslek Tanımı

İnşaat İşçisi (Seviye 2); iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, inşaat işlerinde kullanılacak malzemeleri hazırlamak, inşaatta kullanılacak malzemeleri taşımak, kaldırmak, istiflemek, kazmak gibi işleri yapmak, kol gücü ile kazma, kürek, el arabası gibi basit işçilik aletlerini gerekli yerlerde kullanarak çalışmak, işi biten malzemelerin temizliğini yapmak.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Çalışma ortamı kapalı veya açık alan olup, çalışma ortamının olumsuz koşulları arasında, koku, gürültü, nem, sıcaklık farkı, toz ve çeşitli boya kimyasal maddelere maruz kalma sayılabilir. Çalışma sırasında uzun süre ayakta kalmak gerekebilir. İnşaat işçisi, genellikle tek ustaya bağlı çalışmakla beraber, işin gereğine göre birden fazla ustadan talimat alabilir.

Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Çalıştığı bölümün malzemelerini iyi tanır, hangi aşamada neye ihtiyaç duyulur farkındadır.

Yeterlilik Birimi Sınav Kapsamı ve Başarım Notları

Sınav Şekli Başarım Notu (/100) Soru Sayısı Sınav Süresi (dk)
Sözlü Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav (P1) Sözlü Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav (P1) Sözlü Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav (P1) Sözlü Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav (P1)
 A1  X - 60 - EN AZ 10 - EN AZ 20 -
 A2  - X - 60 - Performans Sınavı Kontrol Listesi - 300
Toplam 10   20 300

7- (16UY0253-2/00 - İNŞAAT İŞÇİSİ - SEVİYE 2) 3.700 TL
(16UY0253-2/A1 - İnşaat İşlerinde İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği) 500 TL
(16UY0253-2/A2 - Genel İnşaat İşleri) 3.200 TL

Sınava online başvuru için tıklayınız...

Başvuru formu indirmek için tıklayınız...