ALÇI LEVHA UYGULAYICISI (SEVİYE 3)

Meslek Tanımı

Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, alçı levha uygulama öncesi hazırlık işlemlerini yürüten, alçı levha ile asma tavan, bölme duvar, duvar giydirme ve bu imalatlarda gerekli alçı işlemlerini yapan, iş sonu kontrolleri ile temizlik işlemlerini ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3)’nın çalışma ortamı açık, kapalı ve tozlu olabilir. Alçı Levha Uygulayıcısının yüksekte çalışma yapması ve uzun süre ayakta kalması gerekebilir. İşin gereğine göre çalışma sürecinde kendi meslektaşları ve iş sahibi ile iletişim içerisinde çalışır. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır.

Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Alçı Levha Uygulayıcısının; iş iskelesi ile ilgili şartnamelere uygun çalışma yapması, yükseklik fobisinin olmaması ve ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilecek sağlık raporuna sahip olması gerekir.

Yeterlilik Birimi Sınav Kapsamı ve Başarım Notları

Sınav Şekli Başarım Notu (/100) Soru Sayısı Sınav Süresi (dk)
Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav (P1) Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav (P1) Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav (P1) Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav (P1)
 A1  X X 60 70 EN AZ 5 Performans Sınavı Kontrol Listesi 10 20
 A2  X X 60 80 EN AZ 5 Performans Sınavı Kontrol Listesi 10 220
Toplam 10 20 240

2- (12UY0054-3/00 - ALÇI LEVHA UYGULAYICISI - SEVİYE 3) 3.280 TL
(12UY0054–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre) 350 TL
(12UY0054–3/A2 Alçı Levha Uygulama İşleminin Yapılması) 2.930TL

Sınava online başvuru için tıklayınız...

Başvuru formu indirmek için tıklayınız...